Croeso i Bwyd Da Bangor

Croeso i’n clwb bwyd dros ben!

Sut mae’n gweithio

Bob blwyddyn, caiff miliynau o dunelli o fwyd ei wastraffu a’i anfon i dirlenwad. Mae effaith amgylcheddol hyn yn enfawr, a bwyd cwbl addas i’w fwyta y gellid ei ddefnyddio gan y gymuned yn cael ei wastraffu. 

Mae’r tîm yn Bwyd Da Bangor yn cael gafael ar y nwyddau ansawdd uchel hyn cyn iddynt fynd i’r bin gwastraff, a’i roi i aelodau ein clwb gweddillion bwyd yn rhad iawn.

Tanysgrifiwch yma>