Croeso i Bwyd Da Bangor

Mae Bwyd Da Bangor i’w weld ar dudalen Instagram Dafydd Hardy, Gwerthwr Tai

Dafydd Hardy yn sgwrsio gyda James sy’n rhedeg @bwyddabangor menter bwyd cymdeithasol unigryw.
Ei nod yw cefnogi unigolion sy’n ailsefydlu, neu’n ddigartref, mynd i’r afael â gwastraff bwyd a newid hinsawdd.
Wedi’i leoli’n yng nghanol Bangor, mae’n gaffi amgylcheddol cynaliadwy a moesegol  Cafwyd cymorth gan ein tîm masnachol gwych a helpodd i ddod o hyd i’r lleoliad delfrydol!

Awydd panad o de neu goffi sydyn? Tamaid i’w fwyta? Beth am ddod i Bwyd Da Bangor y tro nesa rydych yn y dref.  Mi fyddwch yn siŵr o gael eich plesio.