Croeso i Bwyd Da Bangor

Mae Bwyd Da Bangor yn lansio nosweithiau bwyta Ciniawa Coeth

Mae Bwyd Da Bangor yn lansio nosweithiau bwyta Ciniawa Coeth

Bob dydd Gwener & Sadwrn 6-9pm o 27 Ionawr.

Mae’n ddoeth archebu ond bydd croeso i chi gerdded i mewn.

Dewch â’ch Potel eich Hun gyda chi (Graddfa gweini yn gymwys ac yn cael ei roi i elusennau)