Croeso i Bwyd Da Bangor

PLESERAU’R ŴYL 2022 yn Bwyd Da Bangor!

Rydyn i gyd yn gyfarwydd ag ysbryd y Nadolig, ond beth am ei bleserau? Wel, dyna’n union fydd gennym ar eich cyfer yn ystod cyfnod y Nadolig 2022, gyda’n Bwydlen Nadoligaidd.

Archebwch fwrdd a chewch flasu danteithion Nadoligaidd newydd. Dyma’r amser i dretio eich hun.

CIP OLWG 

Mae’n bleser dweud y bydd Bwyd Da yn agor ar nos Wener a Nos Sadwrn rhwng 6-9pm o 25 Tachwedd ymlaen. Argymhellir eich bod yn archebu bwrdd ymlaen llaw rhag ofn i chi gael eich siomi. Bydd angen talu blaendal o £5 y pen ar gyfer byrddau o 5 neu fwy o bobl ar gyfer pob nos o 25 Tachwedd ymlaen.

Gallwch hefyd fwynhau pryd moethus bwydlen wedi’i gosod 2 (£15) neu 3 (£18) chwrs sydd gennym ar gyfer dathlu’r Nadolig bob dydd

rhwng Dydd Llun a Dydd Sadwrn 11:30-4pm, o 23 Tachwedd – 24 Rhagfyr, sy’n cydredeg â’n Prif Fwydlen.  

Ffoniwch 01248 565156 neu e-bostiwch info@bwyddabangor.co.uk